Szanowny kliencie! Przeczytaj!

To Bardzo Ważne!

Jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenie towaru wewnątrz przesyłki, złóż od razu reklamację kurierowi i zażądaj wypisania protokołu szkody. Protokół musi być wypisany zaraz po dostarczeniu przesyłki. Jeśli towar uszkodzony został mechanicznie, dokładnie obejrzyj opakowanie i gdy zauważysz najmniejszy ślad na pudełku zaznacz to w protokole w rubryce Uszkodzenie opakowania zewnętrznego np. Zgniecenie. Pudełko nie musi zostać zniszczone, wystarczy że posiada niewielkie ślady (wgniecenia, zarysowania) świadczące o niewłaściwym obchodzeniu się z nim w transporcie.

Bez takiego protokołu firma kurierska nie uwzględnia reklamacji, jakie mogły powstać z winy przewoźnika podczas transportu.


Regulamin sprzedaży sklepu internetowego elektroniker.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów w sklepie elektroniker.pl, zobowiązania Sklepu wobec Klienta, oraz prawa i obowiązki Klienta wynikające z realizacji umowy sprzedaży z uwzględnieniem zasad postępowania reklamacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Właścicielem witryny elektroniker.pl i Sprzedającym jest firma Elibs Group Grzegorz Kryskowiak z siedzibą w Krakowie przy ul. Kazimierza Wyki 12/4, NIP 9451992215, REGON 363183717, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w CEIDG (CENTRALNA EWIDENCJA INFORMACYJNA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ).
 2. elektroniker.pl to sklep internetowy dostępny na witrynie elektroniker.pl (zwany dalej Sklep Internetowy lub elektroniker.pl) gdzie szybko i bezpiecznie można kupić sprzęt i akcesoria zapewniające instalację i odbiór TV i radia cyfrowego oraz dostęp do multimediów w atrakcyjnych cenach. elektroniker.pl dokłada starań, aby na każdym etapie kupowanie było proste i nie sprawiało żadnych problemów. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt.
 3. Kupujący może się kontaktować z Właścicielem Sklepu:
  1. pod adresem e-mail: biuro@elektroniker.pl,
  2. pod numerem telefonu: (+48) 508 137 394, od pon. do sob. w godz. 10-18,
  3. bądź listownie na adres: elektroniker.pl, ul. Kazimierza Wyki 12/4, 31-223 Kraków.
 4. Kupującym w sklepie internetowym elektroniker.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.
 5. Przesyłki zamawiane przez sklep elektroniker.pl są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Realizacja zamówień zagranicznych jest możliwa wyłącznie po uprzednim kontakcie klienta z obsługą sklepu i obejmuje kraje Unii Europejskiej, m.in. Czechy, Niemcy, Słowację, Austrię, Węgry, Belgię, Danię, Estonię, Francję, Holandię, Litwę, Łotwę, Wielką Brytanię, Finlandię, Hiszpanię, Słowenię, Szwecję, Włochy, Grecję, Irlandię, Portugalię.
 6. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§2 Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu użytkownik powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 6, włączoną obsługę Java Script oraz ciasteczek (tzw. cookies).
 2. Do uzyskania poprawnego działania sklepu elektroniker.pl wymagana jest aktywacja plików cookies (tzw. ciasteczek). Są one wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia realizacji zamówienia (sesja przeglądarki) oraz w celach statystycznych (Google Analytics) i autopromocyjnych (profil sklepu na portalu Facebook). Jeżeli posiadana przeglądarka pozwala na selektywne blokowanie ciasteczek, podstawowa funkcjonalność sklepu zostanie zachowana przy pozostawieniu ciasteczek sesyjnych. Szczegóły dotyczące zastosowania plików cookies można uzyskać pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem elektroniker.pl z wykorzystaniem Konta Klienta.
 2. Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie sklepu internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
 3. Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Kupujący w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: imienia, nazwiska, aktywnego adresu poczty elektronicznej e-mail, hasła (widocznego tylko dla Kupującego) oraz opcjonalnie wyrażenia zgody na przetwarzanie powyższych danych osobowych w bazie danych firmy elektroniker.pl i korzystanie z nich w celach handlowych i marketingowych związanych z bezpłatnymi ofertami. Dane te są chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).
 4. Rejestracja wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie powyższych danych osobowych do celów związanych z obsługą zamówień przez elektroniker.pl z siedzibą w Krakowie, ul. Kazimierza Wyki 12 oraz potwierdzenia znajomości i akceptacji warunków niniejszego regulaminu. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Po rejestracji w systemie teleinformatycznym sklepu elektroniker.pl i uzyskania dostępu do Konta Klienta użytkownik otrzymuje dostęp do panelu ustawień, gdzie jest możliwość wprowadzenia danych wysyłkowych: ulicy, numeru domu/lokalu, kodu pocztowego, miejscowości, województwa, dwóch numerów kontaktowych telefonu, faksu oraz numeru NIP (w przypadku firm). Dane te w każdej chwili można modyfikować lub usunąć. Konto Klienta zapewnia także dostęp do historii zamówień i płatności realizowanych drogą elektroniczną.
 6. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Właściciel elektroniker.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
 7. Właściciel elektroniker.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,
  2. działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta,
  5. Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  6. Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia regulaminu.
  7. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 8. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 7 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 9. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane poprzez witrynę elektroniker.pl zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 10. Usługą świadczoną drogą elektroniczną jest także bezpłatny „Newsletter”. Aby otrzymywać „Newsletter” Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych firmy elektroniker.pl na etapie rejestracji i korzystanie z nich w celach handlowych i marketingowych związanych z bezpłatnymi ofertami. Rezygnacja z subskrypcji polega na cofnięciu tej zgody, co jest możliwe samodzielnie w panelu konfiguracji Konta Klienta sklepu elektroniker.pl.

§4 Przedmiot transakcji

 1. Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu elektroniker.pl, opisane na stronie w chwili składania zamówienia, jako „dostępny” (co jest tożsame z możliwością dodania go do koszyka klienta). elektroniker.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 2. Informacje dotyczące towaru, jego opisu i ceny stanowią propozycję zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Właściciel serwisu elektroniker.pl zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W takiej sytuacji obsługa serwisu elektroniker.pl niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego, przedstawiając do wyboru możliwe warianty (przewidywana dostępność artykułu, przewidywany okres oczekiwania lub produkt zastępczy). W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty. Czas oczekiwania na zwrot jest uzależniony od sposobu przekazania środków (przelew bankowy, przekaz pocztowy).
 4. Późniejsza dosyłka artykułów zamówionych i nie zrealizowanych zgodnie z zamówieniem, odbywa się na koszt sklepu elektroniker.pl.

§5 Cena, kod rabatowy

 1. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu i wliczoną opłatę KGO).
 2. W naszych ofertach może pojawić się kod rabatowy. Kod rabatowy to ciąg liter, cyfr i/lub znaków, który upoważnia do nabycia produktu lub usługi na specjalnych warunkach. Przysługuje on wszystkim klientom w naszym sklepie, jednak liczba ich dostępu jest ograniczona.

§6 Zamówienia

 1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem witryny internetowej www.elektroniker.pl lub telefonicznie w godzinach pracy infolinii sprzedażowej. Aktualny numer telefoniczny infolinii sprzedażowej i godziny jej pracy są dostępne na witrynie Sklepu Internetowego.
 2. W wypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną:
  1. Kupujący jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
  2. Zakres danych niezbędnych w takim wypadku obejmuje co najmniej wskazanie wybranego towaru, jego ilości, a także dane Kupującego, czyli: imię i nazwisko, dane kontaktowe i adres dostawy.
  3. Zakres niezbędnych danych może się różnić w zależności od sposobu realizacji zamówienia wybranego przez Kupującego.
  4. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w trakcie rozmowy telefonicznej po potwierdzeniu wszystkich warunków zamówienia przez konsultanta infolinii sprzedażowej.
  5. W przypadku złożenia zamówienia telefonicznie przez Kupującego, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez takiego Kupującego.
 3. Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (paragon lub fakturę).
 4. Sprzedający informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, dalej „ustawa VAT”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Klienta - jako nabywcy towaru – nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.
 5. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia elektroniker.pl również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485).
 6. Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 7. Dane osobowe Kupującego mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, żądania ich poprawiania lub usunięcia.
 8. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego na stronie WWW jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym, podanie numeru telefonu i adresu e-mail.
 9. Po złożeniu zamówienia na stronie WWW Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz dalsze instrukcje:
  1. w przypadku płatności za pobraniem – informacje o wysłaniu towaru,
  2. w przypadku płatności przelewem – numer konta.
 10. Dla zamówień złożonych na stronie WWW do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 9 powyżej.
 11. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu lub e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. Właściciel elektroniker.pl będzie także upoważniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać zawarcie lub wykonanie umowy sprzedaży.
 12. Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie, zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od elektroniker.pl jego realizacji.
 13. Złożenie Zamówienia przez Klienta łączy się z jego obowiązkiem zapłaty.

§7 Formy płatności

 1. Zapłata przed wysyłką.
  1. Wpłata na konto sklepu elektroniker.pl przed wysyłką
   W tym przypadku Kupujący decyduje sam o wpłacie kwoty za zakupy w placówce bankowej, za pomocą banków online, na poczcie bądź w innych placówkach przyjmujących takie wpłaty. Jeśli Kupujący wybiera tę formę zapłaty, otrzyma e-maila, który zawierał będzie kwotę jaką należy wpłacić za towar. Numer konta dla wpłat jest podany poniżej lub umieszczony na fakturze pro-forma. Ważne jest uwzględnienie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia. Zapłata powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

   Przedpłaty należy dokonywać na rachunek:
   Elibs Group Grzegorz Kryskowiak
   ul. Kazimierza Wyki 12/4,
   31-223 Kraków, Polska
   NIP (VAT PL): 9451992215

   wpłaty Polska/Europa
   Bank: ING
   Nr konta: 48 1050 1445 1000 0092 1931 5778, SWIFT/BIC INGBPLPW

  2. Wpłata na konto (e-Przelew, e-Transfer)
   W tym przypadku wpłaty można dokonać za pośrednictwem serwisów Payu, Przelewy24, Paypal. Gdy Kupujący zdecyduje się na taki sposób zapłaty, otrzyma bezpośredni link do strony, gdzie szybko i sprawnie będzie mógł dokonać przelewu. Zapłata powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
  3. mTransfer
   Płatność elektroniczna dostępna tylko dla klientów banku mBank. Gdy Kupujący zdecyduje się na taki sposób zapłaty, otrzyma bezpośredni link do strony www.payu.pl, gdzie szybko i sprawnie będzie mógł dokonać przelewu. Zapłata powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
  4. Płatność kartą płatniczą lub kredytową 
   1. W tym przypadku Kupujący ma możliwość dokonywanie zapłaty za towary zakupione w sklepie elektroniker.pl przy użyciu kart kredytowych lub płatniczych wydanych przez banki polskie lub zagraniczne.
   2. Przebieg transakcji:
    1. Po połączeniu z serwerem sklepu elektroniker.pl, wyborze towaru i formy płatności kartą płatniczą dochodzi do zestawienia szyfrowanego połączenia z serwerem Polcard, dokonania autoryzacji i zwrócenia odpowiedzi autoryzacyjnej do serwera sklepu elektroniker.pl. Czas potrzebny do wygenerowania odpowiedzi zazwyczaj nie przekracza kilkunastu sekund. 
    2. Szyfrowanie połączenia oznacza, że poufne dane Kupującego dotyczące posiadanej karty nie będą ujawniane nikomu poza systemem Polcard. Wszystkie dane dotyczące karty płatniczej Kupujący podaje na stronie serwisu www.polcard.pl i tym samym są one niedostępne dla obsługi sklepu elektroniker.pl jak i dla strony trzeciej. 
   Uwaga! Niektóre karty płatnicze i kredytowe mogą nie posiadać opcji dokonywania płatności internetowych. W przypadku gdy karta nie posiada tej opcji, prosimy o skontaktowanie się z bankiem, który ją wydał i prośbę o autoryzację tego rodzaju kanału płatniczego.
 2. Płatność za pobraniem
  W tym przypadku Kupujący ma możliwość dokonania zapłaty za zamówiony towar w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską. Pracownik firmy kurierskiej pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego towaru, kosztów transportu i pobrania. Opłaty te doliczane są w momencie składania przez Kupującego zamówienia i wyboru formy płatności (szczegóły w punkcie „Dostawa i transport”). Zapłata powinna nastąpić w dniu dostawy.
 3. W wypadku złożenia zamówienia telefonicznie za pośrednictwem infolinii sprzedażowej, możliwe jest skorzystanie przez Kupującego z formy „Płatność za pobraniem”. Dostępność innych form płatności jest zależna od danych podanych przez Kupującego podczas składania zamówienia.

UWAGA!!!

Od 1 stycznia 2020 roku został wprowadzony dodatkowy obowiązkowy element paragonu, w sytuacji gdy na jego podstawie ma zostać wystawiona faktura dla podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy.

Sprzedawca (sklep elektroniker.pl) nie ma prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez kupującego w ustawowym terminie.

Dlatego prosimy o podawanie numeru NIP w formularzu dostawy w sytuacji kiedy będziemy chcieli zamienić paragon na fakturę.

Zgodnie z art. 106i ust. 6 ustawy o VAT podatnik (sklep elektroniker.pl) ma obowiązek wystawić fakturę do paragonu na żądanie klienta w terminie:
- do 15. dnia kolejnego miesiąca – jeżeli żądanie ma miejsce przed upływem końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty,
- nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

§8 Dostawa i transport

 1. Czas wysyłki zamówienia uzależniony jest od następujących czynników: 
  1. Przy płatności przed wysyłką (przelew, płatność elektroniczna), czas wysyłki jest naliczany od momentu wpłynięcia środków na konto.
  2. Od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i święta) – czas wysyłki ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych.
  3. Od godziny złożenia zamówienia. Jeżeli zamówienia dokonano po godzinie 12:00, czas wysyłki ulega wydłużeniu o 1 dzień roboczy.
  4. Od informacji umieszczonych na stronach produktów, które mogą wskazywać dłuższy niż standardowy termin realizacji zamówienia.
 2. Całkowity, ostateczny koszt dostawy jest obliczany automatycznie w ostatnim kroku procesu zakupowego przed złożeniem zamówienia, uwzględnia ilość wybranych towarów oraz ich gabaryty. Aktualna kwota wysyłki może być na bieżąco kontrolowana w trakcie procesu zakupowego, sprawdzając stan koszyka z wybranymi produktami.
 3. Przejście do koszyka nie oznacza jeszcze złożenia zamówienia. Podane ceny są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT.
 4. Cena za transport uzależniona jest od wagi brutto wybranego towaru (towar wraz z opakowaniem) bądź przedziału wagowego w jakim zmieści się wybrany sprzęt (w przypadku zakupu więcej niż jednego produktu) i w całości pokrywana jest przez Kupującego.
 5. Dostawa zamówienia: 
  1. Przesyłki krajowe: Poczta Polska - standardowy termin doręczenia wynosi 2 do 4 dni roboczych od momentu wysłania.
  2. Przesyłki krajowe: firmy kurierskie - standardowy termin doręczenia wynosi 1 do 2 dni roboczych od momentu wysłania. Kurierzy mają obowiązek wniesienia do mieszkania sprzętu o wadze nie przekraczającej 30 kg.
  3. Przesyłki krajowe: Inpost Paczkomaty - standardowy termin doręczenia wynosi 2 do 4 dni roboczych od momentu wysłania.
  4. Przesyłki zagraniczne (złożenie zamówienia z wysyłką zagraniczną możliwe wyłącznie po uprzednim kontakcie z obsługą sklepu i ustaleniu kosztów wysyłki, brak możliwości płatności przy odbiorze) – standardowy termin doręczenia wynosi 2 do 5 dni roboczych od momentu wysłania. Wysyłamy przesyłki do krajów Unii Europejskiej takich jak: Czechy, Niemcy, Słowacja, Austria, Węgry, Belgia, Dania, Estonia, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Wielka Brytania, Finlandia, Hiszpania, Słowenia, Szwecja, Włochy, Grecja, Irlandia, Portugalia.
  5. Odbiór osobisty – bezpłatny, możliwy dla wybranych produktów (co jest stosownie oznaczone) w siedzibie sklepu po uprzednim potwierdzeniu dostępności towaru drogą elektroniczną (mail) lub telefoniczną, wyłącznie w godzinach pracy sklepu o czym informacje są dostępne na stronie głównej sklepu elektroniker.pl. Wymagana płatność przy odbiorze.
  6. Dostawa drogą elektroniczną – bezpłatna dla wybranych produktów, których sprzedaż jest możliwa w takiej formie.
 6. Koszt dostaw:
  • Kurier DPD za pobraniem - cena przesyłki 23 zł
  • Kurier DPD przedpłata - cena przesyłki 18 zł
  • Poczta Polska za pobraniem - cena przesyłki 23 zł
  • Poczta Polska przedpłata - cena przesyłki 18 zł
  • Inpost Paczkomaty za pobraniem - cena przesyłki 20 zł
  • Inpost Paczkomaty przedpłata - cena przesyłki 15 zł
  • Dowóz Kraków - cena dostawy od 25 zł
  • Dostawa drogą elektroniczną – bezpłatna
 7. W przypadku Państwa nieobecności przy odbiorze, kurier w/w dostawców pozostawia awizo lub przesyła maila, sms-a z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. Dostawa awizowanej przesyłki dokonywana jest bezpłatnie. Po kolejnej próbie dostarczenia odbiór przesyłki jest nadal możliwy na koszt Kupującego w najbliższej siedzibie firmy dostawczej. W przypadku nieudanych prób doręczenia towar zostaje zwrócony do magazynu elektroniker.pl. Klient zostaje obciążony przesyłką powrotną w wysokości 25 zł brutto, dlatego prosimy o śledzenie przesyłki. Numer listu przewozowego przesyłamy drogą mailową oraz sms-ową zaraz po realizacji zamówienia!
 8. W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera.
 9. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody, w protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania, a następnie podpisany protokół przesłać do sklepu elektroniker.pl.
 10. Niektóre towary pomimo że są widoczne na sklepie, ze względu na gabaryty nie są przesyłane ani firmą kurierską, ani za pośrednictwem Poczty Polskiej. Taka uwaga jest widoczna w opisie produktu. Można je odbierać osobiście w sklepie stacjonarnym lub umawiać się telefonicznie na ich przesyłkę specjalnym transportem. Koszt transportu jest ustalany indywidualnie.

§9 Gwarancje i reklamacje

 1. Każdy towar zakupiony w sklepie elektroniker.pl jest fabrycznie nowy, oryginalny, z legalnego źródła i posiada gwarancję producenta lub sprzedawcy. Sprzedawca spełnia tym samym wszystkie możliwe obowiązki, aby dostarczyć towary pozbawione wad. Szczegółowe warunki i czas trwania gwarancji uzależnione są od rodzaju i przeznaczenia sprzętu oraz producenta.
 2. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo: 
  1. Skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy produktów objętych gwarancją). Szczegółowe warunki postępowania gwarancyjnego jak i lista punktów serwisowych zostały określone w oświadczeniu gwarancyjnym, mogą być opublikowane na stronie internetowej producenta. Informacje o czasie trwania gwarancji znajdują się również na stronie internetowej elektroniker.pl w opisach poszczególnych produktów.
   Jeśli reklamowany towar posiada kartę gwarancyjną reklamacje należy składać zgodnie z wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej. Niektóre towary wymagają wysłania zgodnie z kartą gwarancyjną do serwisu centralnego. Jeśli gwarantem jest firma elektroniker.pl towar należy odesłać pod wskazany adres: elektroniker.pl, 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 12/4. Zalecany uprzedni kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: +48 515 192 083 od pon. do pt. w godz. 7-15, co w pewnych przypadkach może pomóc w ew. zdalnym rozwiązaniu problemu i uniknięciu zbędnych przesyłek.
   Wadliwy towar wysyłany do gwaranta powinien być należycie zapakowany, najlepiej w oryginalne opakowanie wraz z wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie (kable, płyty CD, instrukcje, itp.). Do towaru należy dołączyć kartę gwarancyjną. Oprócz tego zalecamy dołączyć dokument zakupu, opis usterki, problemu oraz dane kontaktowe, co przyśpieszy i ułatwi kontakt z klientem.
  2. złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny). Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona za pomocą formularza reklamacyjnego, w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres sklepu elektroniker.pl. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep elektroniker.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.
   Wzór formularza reklamacyjnego (plik PDF)
   Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sklep elektroniker.pl albo sklep elektroniker.pl nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep elektroniker.pl nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań Konsumenta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi sklep elektroniker.pl.
  3. Ze względu na wysyłkę reklamowanego towaru bezpośrednio do producenta z siedzibą w Chinach czas oczekiwania na naprawę lub wymianę uszkodzonego sprzętu może wynosić maksymalnie trzy miesiące w przypadku braku danego produktu na stanie w naszym sklepie www.elektroniker.pl.

§10 Odstąpienie od umowy

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą od stycznia 2021 roku mają prawo na odstąpienie od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, w przypadku gdy przedmiot zakupu nie jest związany z działalnością zawodową firmy. To istotna  zmiana, bo dotychczas prawo do zwrotu towaru zakupionego przez internet czy telefon bez podania przyczyny przysługiwało jedynie konsumentom.

 1. Zgodnie z ustawą z stycznia 2021 r. o prawach konsumenta lub firmy jednoosobowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) Kupujący będący konsumentem lub firmą jednoosobową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Zgodnie z ustawą z stycznia 2021 r. o prawach konsumenta lub firmy jednoosobowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) Kupujący będący konsumentem lub firmą jednoosobową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem poniższego formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  1. wiadomością e-mail, na adres biuro@elektroniker.pl,
  2. w formie pisemnej, na adres elektroniker.pl, ul. Kazimierza Wyki 12/4, 31-223 Kraków
  Wzór formularza rezygnacji z zakupu (plik PDF)
 4. Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi lub firmie jednoosobowej potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
 5. Konsument lub firma jednoosobowa ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  1. dodatkowych kosztów poniesionych przez konsumenta lub firmy jednoosobowej w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego
  2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru)
  3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą
  4. w przypadku, gdy Kupujący odstąpi od umowy, a dokonał wpłaty nie przelewem tradycyjnym a za pośrednictwem serwisu: Payu, Przelewy24.pl lub Paypal, zwrot za towar zostanie pomniejszony o prowizję pobraną przez w/w portal od Sprzedającego
  5. Linki to tabel prowizji w/w portali: PayU (https://www.payu.pl/oferta-handlowa), Przelewy24 (https://www.przelewy24.pl/oferta/tabela-prowizji-i-oplat), PayPal (https://www.paypal.com/pl/smarthelp/article/jakie-s%C4%85-op%C5%82aty-na-koncie-paypal-faq690)
 6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi lub firmą jednoosobową w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym. Zwracany towar powinien być należycie zapakowany, najlepiej w oryginalne opakowanie wraz z wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie (kable, płyty CD, instrukcje, itp.). Do towaru należy dołączyć oryginał dokumentu zakupu, kartę gwarancyjną.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  Adres do zwrotu towaru:
  elektroniker.pl, ul. Kazimierza Wyki 12/4, 31-223 Kraków
 13. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny z infolinią sprzedażową, lub kontakt mailowy na adres: biuro@elektroniker.pl – w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.

§11 RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować o zasadach przetwarzania przez Elibs Group Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach.

​​Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie można wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacje o ochronie danych osobowych

Elibs Group z siedzibą w Krakowie (31-223), przy ul. Kazimierza Wyki 12/4, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania umów oraz transakcji, w szczególności:

 1. imię i nazwisko, adres e-mail, adres do wysyłki, numer telefonu oraz zdjęcie profilowe w przypadku logowania się przez portal Facebook. Aby dokonać transakcji (zrealizować wysyłkę towaru) adres do wysyłki przekazujemy firmą transportowym takim jak: Poczta Polska, Inpost, DPD oraz operatorom płatności Payu, Przelewy24, Paypal, imoje na co wyraża zgodę klient podczas składania zamówienia.
 2. w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

Mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 3. przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Elibs Group zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Elibs Group i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Elibs Group.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający informuje iż przestrzega Kodeksu Dobrych Praktyk w Handlu Elektronicznym, z którym można zapoznać się na tej stronie
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. Klient jest także uprawniony do pozasądowych sposobów reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Klient jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  2. Klient jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.